Skatteyters rettssikkerhet

Det er uakseptabelt at kemnerkontorene ikke snakker sammen og i stedet sender krav om restskatt til pensjonister som har gjort alt riktig.