"Det blir ikke bro til Hidra"

Våre veiplanleggere har bommet — og det grundig - før.