Å nekte å bli voksen

Her tredje ungdom vil heller slappe av enn ha sommerjobb. Foreldrene som gir etter, påtar seg et stort ansvar.