Luftige tanker

Kystjernbane mellom Mandal og Arendal, lokalbane mellom Vennesla, Kristiansand, Nodeland og Søgne, ferjeforbindelse øst— og vestover fra Kristiansand og ny hovedvei utenom byens sentrum. Dette er bare noen av forslagene i den såkalte konseptvalgutredningen for kristiansandsregionen.