Cultiva – strategier og metoder

Det man gjør nå, er å begrense istedenfor å stimulere, lukke istedenfor å åpne, snevre inn istedenfor å utvide.