Gamle og nykonstruerte trafikkfeller

Tross stadige utbedringer av veiene dukker det opp nye, menneskapte trafikkfeller — denne gang i Auglandsbukta.