• 100 ÅR MED STEMMERETT FOR KVINNER: Den nasjonale jubileumskomiteen har valgt ut fire historiske personer som skal jubileres neste år. Det ene er Camilla Collett.

Vi stemmer til neste år!

Et lite forvarsel – om et 100-årsjubileum. Et jubileum som feirer demokratiet, likestilling, deltagelse og representasjon. Et jubileum som skal utgjøre en forskjell for fremtiden– i hvert fall i Vest-Agder. Vi varsler nå, så flest mulig kan ta del i jubileet, glede seg og skape aktiviteter knyttet opp mot markeringen i landsdelen.