Busstøtte må sjekkes

Politikerne i Aust-Agder fylkesting hadde ikke rett til å gi Nettbuss Sør AS monopol på bussdrift uten å la andre firmaer få melde sin interesse for oppdraget.