Tragedien Syria

Opprøret i Syria krever stadig flere menneskeliv. Ifølge en syrisk menneskerettighetsgruppe har nærmere 850 mennesker hittil mistet livet.