10 år med solid verdiskapning

Langsiktigheten i kraftbransjen hovedargumentet for at agderkommunene gjorde rett da de investerte i Agder Energi. For kommunale investorer, som skal forvalte sine innbyggeres langsiktige verdier, er kraftbransjen en trygg havn som gir solide årlige utbytter til lav risiko.