Sentervekst

Ofte settes Sørlandsparken og Kvadraturen opp mot hverandre. Men det er for enkelt.