• BYGGE BRO: Allmenngyldige argumenter for en kunstkritikk befinner seg alltid i en mellomposisjon mellom verkenes iboende kvaliteter, publikums forventninger og kritikerens egne preferanser, påpeker Sigurd Tenningen. Her fra utstillingen GewaltKunstWerk i Kristiansand Kunsthall. FOTO: ARKIV

Kritikk og vurdering

Kritikkens hovedoppgave har historisk sett vært å vurdere.