Hvis naturen fikk velge

Det skal investeres cirka 300 millioner kroner i Odderøya renseanlegg for å etterkomme et EU-direktiv.