• Vi mener det er viktig at Svendsen får gjennom planene om et kjøpesenter i tilknytning til gågata, skriver artikkelforfatterne. Bildet viser der det er tenkt at det nye kjøpesenteret skal starte. Seks etasjer på toppen av huset på Revia (rød sirkel) illustrerer hvor høyt prosjektet kan bli. FOTO: Henrik Ihme

Hvordan skape felles vekst i gågata og på Hunsøya?

Vi mener at administrasjonen og politikerne må legge til rette for eksisterende gågate og fremtidige planer for Hunsøya.