• Debatten om aktiv dødshjelp er viktig, men vanskelig. Det er en nesten umulig jobb for et samfunn å tegne grenser for god nok livskvalitet eller når det vil være helt umulig å hjelpe? FOTO: _

Den vonde debatten

Ingen politiske partier er for aktiv dødshjelp, men over halvparten av befolkningen er positive. Debatten er vanskelig, men det er en diskusjon vi må ta.