Åpent brev til Listhaug

Angående dine utsagn om den internasjonale kvinnedagen 8. mars.