Kan bli en kulturell oase

Vi i Christianssands Byselskab har et sterkt ønske om at "Foreningen Posebyens" planer for Kvartal 5 kan bli realisert.