Helsevesenets bomstasjoner

Mange ergrer seg over bompengestasjonene langs veiene, men de står til dels tettere i helsevesenet.