Bevar Odderøya!

Først takk til Harald Sødal og styremedlemmer Carl Bugge og Jan A. Johannessen i Odderøyas venner for deres engasjement i og bekymring for fremtidig bruk av Odderøya.