Ønsker å kjøpe tomt og bygning

Steinerskolen vil nå på vårparten få avgjort sin fremtidige skjebne på Oddernestunet.