Nei - eller ja?

Sterke røster ønsker ikke at leger skal kunne reservere seg.