• Bibliotekene har alltid spilt en viktig rolle i demokratiet, skriver artikkelforfatteren. Gjennom gratis tilgjengeliggjøring av informasjon bidrar bibliotekene til folkeopplysning og muligheter for alle til å delta i den offentlige debatten. Bildet er tatt utenfor Jacob Aalls hus på UiA, Kristiansand. FOTO: Amund Hestsveen

Demokrati i skya?

Denne uka markerer UiA grunnlovsjubileet med en egen festival. I den anledning publiserer vi kronikker fra noen av foredragsholderne.