Tilgi oss!

21 nøkkelpersoner med ulik kirkebakgrunn var på en historisk forsoningsreise til Israel i desember og kom med en erklæring til det israelske folk, som har vakt oppsikt i ettertid. Under et besøk i Knesset i Jerusalem i desember 2013 overleverte de en erklæring til visepresidenten, Gila Gamliel.