For det første har nok fisken fra tid til annen behov for avveksling. Derfor flyr den over vannet i stedet for å holde seg under. Men den viktigste grunnen er at de fleste av fiskens næringsorganismer befinner seg inne på grunt vann. Her er fotosyntesen sterkest og følgelig er det mer planter, som igjen fører til et rikere insektsliv. Der det er mest insekter patruljerer også insektspiserne — fiskene. Fisken spiser insektene i luften for å få best mulig næring kvalitativt og kvantitativt. Som fiskere vader vi for å få tak i den hoppende fisken. Det er alltid glede ved å fiske, og spesielt få en fangst. Man må bare huske fiskekortet, der det er lov å fiske. Hvis ikke det er lov å fiske på grunn av en eller flere vedtatte årsaker, bør man holde seg unna.

Vade oppstrøms

Vi vader oftest oppstrøms i elver og innsjøer og her har fisken mindre sjanse for å se deg og dermed bli skremt. Vader vi nedstrøms blir fisken skremt, og den rømmer. Det betyr at det er lettere å få fisk hvis man vader, og spesielt hvis man gjør det oppstrøms. Noen ganger hopper fisken så meget i samlinger at man bare kan komme med båt, og fylle den så meget man ønsker. Det gjelder på de stedene i verden hvor det er mye fisk. Og ulike fisketyper kan man da selvfølgelig treffe på.

Gleden ved å fiske er stor hos mange, og den gleden bør vi beholde og videreutvikle. Og også skape og opprettholde positive miljøer. Det er godt med humor, latter og smil på disse fisketurene.