Uklokt vedtak av oppvekststyret

Fædrelandsvennen melder 28. mai at Høgre og Framstegspartiet har fått gjennom eit vedtak i oppvekststyret om at Kristiansand kommune bør vurdere å søkje om ei prøveordning med mogleg fritak for karakter i sidemål i ungdomsskulen.