• Ulike offentlige instanser tildeles budsjettmidler på grunnlag av ulike fordelingskriterier, skriver artikkelforfatteren. Det er derfor svært viktig at en i planlegging av til dels store omlegginger i ansvars- og oppgavefordeling, trekker inn også implikasjoner for tilfang av ressurser. FOTO: NTB SCANPIX

Det er summen som teller!

Når man diskuterer fordeling av oppgaver innen helse— og omsorgssektoren på Agder, må en også inkludere de økonomiske konsekvensene for det samlede tjenestetilbudet til befolkningen.