Åpen klage til Mandal kommune

For bare cirka et halvt år siden sa jeg til min kone: "Når en av oss dør, flytter jeg til Mandal!"