• Få ting er så hyggelig som å rusle rundt i smale gater med trehus tett i tett, skriver artikkelforfatteren. Samtidig er det nettopp disse kvalitetene som gjør denne bebyggelsen svært sårbar for brann. Bildet er fra Lillesand, som er artikkelforfatterens hjemby. FOTO: ARKIV

Kulturarven må vernes mot brann

Norges trehusbebyggelse er unik i verden. Brannen i Lærdal minner oss om hvor sårbar den er. Arbeidet med å brannsikre Norges 180 tette trehusområder på steder som sørlandsbyene, Bergen, Stavanger og Røros må prioriteres enda høyere.