• Kulturministeren hadde ingen overraskelser med seg til Bergen, skriver artikkelforfatteren. Hun vil oppheve loven om eierskap i mediene og flytte reguleringen av hvem som kan eie den fjerde statsmakt fra Medietilsynet til Konkurransetilsynet. FOTO: NTB SCANPIX

Ulven er her

Etter en del falske alarmer, er det alvor: Ulven er her. De siste kvartalstallene fra norske avishus ser ut som Excel-versjonen av de bibelske klagesangene. Ve over oss!