• Kristiansand er faktisk en av få, større byer, som har fått innvilget søknad om belønningsmidler for to perioder, skriver artikkelforfatteren. Disse midlene har blant annet gitt bedre busstilbud. FOTO: Kjetil Reite

Kristiansand og politisk gjennomslag

Fædrelandsvennen moret seg forrige uke med å peke på at jeg foretrakk å hygge meg med prinsesser fremfor å «snekre politikk» og fremme Sørlandets saker på Høyres landsmøte.