• Fjellet kan i det ene øyeblikket forstås som folkehelsetiltak, når folkehelsekoordinatorer tar med grupper av mennesker til Øyuvsbu og Håheller, eller som undervisnings- og skoletiltak når lærere tar med elevene til fjells, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra området rundt Øyuvsbu i Setesdalsheiene. FOTO: ARKIV

Folkehelse, friluftsliv og frivillighet – og litt fjell?

Nå er tiden også moden for å innlemme både det offentlige og det private næringsliv i vårt andre viktige samfunnsprosjekt – i et felles løft for Setesdalsheiene.