• Bedrifter som etterspør høy kompetanse foretrekker søkere med norsk bakgrunn, stort nettverk, kombinert med høy utdanning og lang erfaring – fremfor flyktninger uten norsk bakgrunn eller nettverk, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Sysselsetting av flyktninger

Den registrerte arbeidsledigheten er mer enn tre ganger så høy for innvandrere sammenlignet med ikke-innvandrere.