Hva er det byantikvaren mottar lønn for?

Men hva er det for slags byantikvarer vi har i Kristiansand?