• sp056481 (1).jpg FOTO: Haabeth, Nina

Tragedien med overbefolkning

Overbefolkning er avgjørende for opprør i Midtøsten.