Ny bystruktur - utopi og virkelighet

Tankene arkitekt Torstein Vehusheia kommer med i Fædrelandsvennens 22. april virker sikkert spennende for mange. Ingen ting ville vært bedre enn om Kristiansand kunne ha rykket 50 år tilbake i tid og startet byplanleggingen på nytt. Men det er umulig.