• I år 2000 fikk biografene til alle amerikanske presidenter en liste med spørsmål, skriver artikkelforfatteren. De presidentene som fikk høyest score på psykopatindeksen var underlig nok Kennedy og Clinton. FOTO: SCANPIX

De nyttige psykopatene

Av og til trenger vi kanskje noen "nyttige psykopater", mennesker med karaktertrekk som får dem til å ta de vanskelige, men nødvendige avgjørelsene, de avgjørelsene mykere og mer empatiske mennesker ikke klarer å ta. Men vi trenger ikke for mange av dem.