Frp og Høyre

Høyre i Kristiansand krever ikke noe mindre enn at Fremskrittspartiet forandrer seg betydelig før det blir aktuelt å inngå et forpliktende samarbeid. Høyre kan komme til å foretrekke en allianse med Arbeiderpartiet fremfor Frp etter kommune— og fylkestingsvalget i 2007.