Fortsatt lang vei å gå

En sentral utfordring er å legge til rette for at både menn og kvinner kan kombinere arbeid og familieliv.