Høy oljepris lenge

I går brakte kollega Aftenposten et fyldig intervju med EUs energikommisjonær, latvieren Andris Piebalgs. Hans hovedbudskap var at den høye oljeprisen er kommet for å bli.