Ånden som går

Avisomlegginger kan være en risikoøvelse. Gamle innslag fjernes og nye kommer til.