Hvordan ha alt - uten å ta alt?

Bærekraft er i ferd med å bli big business. Men er det egentlig noe galt i det?