Irans mulighet

Irans lederskap har kommet med mer forsonlige signaler i atomstriden de siste dagene. Under et besøk i Kina sa president Mahmoud Ahmadinejad at et nytt vestlig forslag inneholder flere positive momenter.