WTO-fiaskoen

WTO-forhandlingene er i krise og Norge og de rike landene toer sine hender. For den tilsynelatende uløselige konflikten dreier seg først og fremst om de rike landenes beskyttelse av sitt eget landbruk.