Urovekkende utvikling

I 2002 ble det første manifestet mot mobbing underskrevet av KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, barneombudet og regjeringen. Siden har manifestet blitt videreført hvert år.