I skytter- gravene

Utdanningsforbundet er i harnisk over fylkesrådmann Tine Sundtofts kronikk i mandagsavisen. Sundtoft kritiserte blant annet lærerorganisasjonenes «omkampkultur» som hun mener hindrer arbeidet med å lage en god skole for elevene. For å gjøre skolen så god som mulig, ønsker Sundtoft å bruke lærernes arbeidstid mest mulig effektivt.