Utvannet reform?

Det varslede regionreformen volder åpenbart regjeringen store problemer. I høst har fremtredende Sp-folk hakket løs på regjeringens løfter om å erstatte fylkene med færre og større regioner fra 1. januar 2010.