• Kvekerbevegelsen driver mange barnehager i Gaza. Der skapes det lyspunkt i hverdagen for mer enn tusen femåringer, og mange traumer bearbeides, skriver Marit Zeiffert.

Fred over jorden

«Imagine all the people living life in peace… You may think I’m a dreamer. But I’m not the only one», synger John Lennon. For at vi skal oppnå varig fred må vi selvsagt være enige om det og klare å samhandle for å oppnå det.