Viktige initiativer

Samfunnet bruker store ressurser på å behandle kreft. Alle som har vært gjennom denne behandlingen bør oppleve at samfunnet også tar neste fase på alvor.