Det vakte både oppsikt og stor debatt da de to for kort tid siden valgte å etablere seg som samboere og dermed brøt med sedvane for kongelige forbindelser. Vi skrev den gang at kronprins Haakon viste både modenhet og følelse for sin tid ved å gjøre nettopp det han gjorde. Det skrittet kronprinsen og Mette-Marit Tjessem Høiby har tatt, bekrefter riktigheten av deres forrige beslutning. Vi ser nå et klart avtegnet forløp for det som med tiden vil bli vårt kongepar.Dermed håper vi også at den smule uro som det har vært rundt de unge i mediene og på grasrota, vil forstumme. Ingen skulle lenger behøve å føle at monarkiet utvannes, eller at de gjennom sine valg fremstår som tvilsomme rollemodeller for den oppvoksende slekt. Tvert om, måten de har gått fram på ved gradvis å befeste et forhold som ikke bare har betydning for dem selv, men også for en hel nasjon, synes på oss mer og mer forbilledlig. Når slottets administrasjon først klønet det hele til for dem ved å lekke forlovelsen i forkant, må dette betegnes som en svært vellykket landing.Det viktigste i det som nå skjer, er selvfølgelig det personlige forholdet mellom kronprinsen og hans tilkommende hustru. Men igjen føler vi behov for å uttrykke den sammenbindende og legitimerende rolle deres forbindelse har for å befeste monarkiet inn i en ny tid. «For Sverige, i tiden» lyder svenskekongens valgspråk. Det er denne nesten håpløse dobbeltrollen et monarki i vår tid skal favne. Det skal bekrefte en tradisjon, samtidig som det skal ta opp i seg de utfordringer som tiden stiller det overfor.Det var en prøve kronprins Haakons forgjengere besto på ulike arenaer. For hans oldefar, kong Haakon, var hans holdning i 1940 regelrett avgjørende for at kongedømmet kunne bestå etter krigens slutt. I dag har hans oldebarn vist sin kløkt ved å navigere i et familiepolitisk terreng på en måte som avtvinger respekt langt utenfor rojalistenes rekker, ja, nettopp mest utenfor rojalistenes rekker.Hva som vil skje i årene som kommer, vet ingen. Det eneste vi vet er at vårt neste kongepar er de to som nå har kunngjort sin forlovelse. Vi ønsker dem velkommen i sine nye roller og all lykke videre. De er verdige representanter for sitt land og sitt folk.Noen vil vel ennå ha problemer med å avfinne seg med den nye tid. Slik vil det alltid være. Ikke minst blant kongehusenes største beundrere finner vi stundom folk som lever i en eventyrverden, der de forventer at kongehusets medlemmer skal gi dem illusjonens virkeliggjørelse gjennom sin opptreden. Den rollen har kronprins Haakon avstått fra å gå inn i. Det tjener ham til ære og folket til gagn.