At Demokratene ikke vil ha flyktninger, er ingen overraskelse. De går som kjent lengre enn Frp i sin delvis tvilsomme motstand mot innvandring til Norge. Og selv om Senterpartiet har dreid noen grader mot venstre de siste årene, er også deres tradisjonelt konservative kjernevelgere kjent for å vært skeptiske til det meste som er nytt — være seg forurensningslover eller landsmenn. Men Høyre har så langt holdt seg for gode til å la fordommene styre politikken. Også i vanskelige flyktningspørsmål. Med støtte fra blant annet NHO, har Høyre innsett at Norge trenger en befolkningsvekst som er større enn den etniske nordmenn selv bærer frem. Innvandring er en forutsetning for å demme opp mot lave fødselsrater, romslige pensjonsreformer og en stadig eldre befolkning. Høyres politikk på dette feltet har også vært et resultat av en forståelse for at Norge som rikt og fredelig land har visse forpliktelser overfor mennesker i nød. Ved denne tankegangen går skillelinjen mellom ytterste høyre fløy og resten av det politiske Norge. Bortsett fra i Songdalen. Der har varaordfører John Sverre Hjemlestad fra Høyre gått ut og sørget for innvandringsstopp fordi «det ikke lengre lar seg bortforklare at enkelte av innvandrerne står for en stor del av kriminaliteten i Norge». I et oppsiktsvekkende intervju i lørdagens utgave av Fædrelandsvennen er det særlig narkotikahandelen som bekymrer Høyre-politikeren. I den forbindelse sier han: «Vi ønsker ikke mer av det enn vi har fra før i Songdalen».Med denne uttalelsen har varaordføreren mistenkeliggjort alle Songdalens 79 permanent bosatte flyktninger, uavhengig av alder og sosial status. Dersom Hjemlestad ikke har dokumentasjon som knytter disse menneskene til narkohandel slik han indikerer, krever uttalelsen en uforbeholden unnskyldning. At Høyre med dette samarbeidet bidrar til å legitimere Demokratenes innvandrerpolitikk er en sak for partiledelsen sentralt. Langt verre er det at Songdalen kommune med dette vedtaket raserer et apparat de har brukt mange år på å bygge opp. Ifølge ordfører Øystein Olsen (Ap) har integreringen i Songdalen, takket være profesjonell lokal ekspertise, vært meget vellykket. Vi har forståelse for at trang kommuneøkonomi fører til strenge prioriteringer, men vedtaket i Songdalen ser ut til å handle om andre mekanismer enn de strengt økonomiske. Vedtaket om at Songdalen ikke skal ta imot en eneste flyktning de neste fem årene er sterkt beklagelig. Det gir et inntrykk av bygda og landsdelen som er alt annet enn det den sørlandske gjestfrihet skulle tilsi.